SPIN - Supporting Philanthropy in the Netherlands is een netwerk van zelfstandig adviseurs in de filantropie. Het SPIN-netwerk bestaat sinds april 2008 en telt 16 professionele adviseurs. Het zijn deskundigen op het gebied van zowel fondsenwerving en grantmaking (binnen- en buitenlandse vermogensfondsen) als (marketing)communicatie en organisatie.

De leden van het SPIN-netwerk beschikken ieder over ervaring in en/of kennis van specifieke werkterreinen zoals welzijn, cultuur, educatie, onderzoek, milieu, zorg, mensenrechten. De professionele adviseurs bezitten individueel en gezamenlijk aanzienlijke vakkennis en langdurige/relevante praktijkervaring. Ze leren van elkaar door samenwerking en door actieve uitwisseling van beroepsinformatie en ervaring.

Zo dragen leden actief bij aan de verrijking in ieders beroepspraktijk en de effectiviteit van de individuele netwerkcollega’s. Het netwerk levert daarnaast als professioneel platform een actieve bijdrage aan het verder professionaliseren van de filantropische sector in Nederland.

 

Monique Bais
Monique Bais Projectadvies en fondsenwerving
Projectadvies en (begeleiding bij) fondsenwerving voor non-profits; (interim)advies en ondersteuning van fondsen
06 - 51 22 26 37
baismonique@gmail.com
www.moniquebais.com
Jacqueline Detiger
Beter Geven
Beleidsontwikkeling, evenementenorganisatie en evaluatieonderzoek voor vermogensfondsen
06 - 53 41 24 72
j.detiger@betergeven.nl
www.betergeven.nl
Conny Groot
Music Generations
Ontwikkeling en realisatie van inclusieve programma's, waaronder fondsenwerving
06 - 29 18 34 91
catharsisproducties@xs4all.nl
www.musicgenerations.nl
Deny de Jong
Offspring Community Building
Trainer, adviseur en interim-manager voor fondsenwervende instellingen en onderwijs
06 - 52 36 48 42
deny@offspring.nu
www.offspring.nu
Denise Go-Feij
Caraz Consultancy
Adviseur over geven met impact, trainen raden van toezicht en strategie fondsenwerving
06 - 30 73 43 79
denise@caraz.nl
www.caraz.nl
André Hendrikse
De Rotterdamse Ploeg i.o.
Projectontwikkeling, advies en begeleiding // Verbinding maatschappelijke initiatieven & maatschappelijke investeerders // Mens & Maatschappij // m.n. regio 010-070
06 - 48 68 92 56
andre.hendrikse@gmail.com
LinkedIn-profiel
Suzanne Kooij
Ars memorandi
Advies voor vermogensfondsen en non-profits op het gebied van onderzoek, beleid en communicatie
06 - 22 49 59 28
s.kooij@arsmemorandi.nl
www.arsmemorandi.nl
Femke Lagaaij
De Bomen
Effectieve institutionele fondsenwerving
06 - 26 47 60 76
lagaaij@debomenonline.nl
www.debomenonline.nl
Karin van Minnen
KvM Fondsenwerving
Advies en interim-management particuliere fondsenwerving voor non-profitorganisaties (specialisatie: opzet DM-, TM-, F-t-F- en Vriendenprogramma's)
06 - 51 94 06 64
karinvanminnen@chello.nl
www.kvmfondsenwerving.nl
Liesbeth Nagelkerke
Reach Out
Ondersteuning en advisering van vermogensfondsen
06 - 24 55 05 90
info@reachout2.nl
www.reachout2.nl
Marjan Sax
Sax Consultancy
Strategisch advies voor en over major donors
06 - 29 05 77 98
sax@marjansax.nl
www.marjansax.nl
Pieter Stemerding
Stemerding Philanthropy Services
Strategie en organisatieontwikkeling voor vermogende families en bedrijven
06 - 54 95 66 62
stemerding@philanthropyservices.nl
Luuk van Term
Termae Traiectum
Communicatieadvies en projectmanagement
06 - 22 39 35 92
luuk@termaetraiectum.nl
www.termaetraiectum.nl
Veronika Uhl
Himmelblau
Advies op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen, marketing en fondswerving
(020) 421 62 14
veronika@himmelblau.nl
www.himmelblau.nl www.givingandgetting.nl
Carla van de Vijver
GOEDDOELGERICHT
Strategisch advies en praktische begeleiding voor vermogensfondsen en fondsenwervende organisaties
06 - 48 77 97 19
carla@goeddoelgericht.nl
www.goeddoelgericht.nl
Jennifer van Vliet
Filantropie Advies
Optimalisatie van de bedrijfsvoering van non-profit organisaties
06 - 25 10 70 94
info@filantropieadvies.nl
www.filantropieadvies.nl