Overzicht van lopende opdrachten

Opdracht Directeur-bestuurder Speeltuinbende
Opdrachtgever Stichting Speeltuinbende, Arnhem
Start April 2016
Status Uitvoering meerjarenbeleid 2016-2018
Opdracht Institutionele fondsenwerving
Opdrachtgever Stichting Correspondentie Erasmus, Rotterdam
Start November 2012
Status Planontwikkeling voor een digitaal monument