Workshop op maat

28/10/2010

 

Adviseurs van Cliëntenbelang Amsterdam gaan voor specifieke projecten concreet aan de slag om geld aan te vragen bij fondsen. Termae Traiectum biedt een begeleidingstraject aan in de vorm van een workshop en een terugkombijeenkomst waarin de cursisten aan de hand van eigen casussen aan de slag gaan.

De focus ligt op fondsenwerving in enge zin: aanvragen bij fondsen. Sponsoring, subsidies, wervingsacties etc. passeren weliswaar de revue, maar staan niet centraal. In de workshop wordt voornamelijk inzicht gegeven in de wereld van de fondsen.

Tijdens de workshop gaan de cursisten geregeld in kleinere groepen aan de slag. Aan het einde krijgen ze een concrete huiswerkopdracht mee. De beoordeling daarvan wordt teruggekoppeld in een terugkombijeenkomst. In die bijeenkomst wordt ook ingegaan op de brief die bij een fondsaanvraag wordt meegestuurd.

 

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...