Haalbaarheidsonderzoek voor Cadeau

23/07/2010

 

Er is zoveel goeds te doen in de wereld en er is zoveel geld in diezelfde wereld: dat moeten we bij elkaar zien te brengen. Het doel van Cadeau is om mensen met invloed en/of macht te stimuleren om (weer) hun idealen na te streven. Magazine, website en andere middelen worden ingezet om concrete suggesties te doen voor een actieve of financiële bijdrage aan maatschappelijk relevante initiatieven.

Cadeau zorgt voor bewustzijn en geeft dromen door, in de overtuiging dat een solidaire SAMENleving pas echt duurzaam is. Cadeau is een onafhankelijk platform waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

Termae Traiectum verzorgt een oriëntatieronde onder stakeholders om de financiële haalbaarheid van Cadeau te toetsen.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...