Rinnooy Kan ontvangt eerste exemplaar handreiking

30/09/2009

 

Rien van Gendt, voorzitter van de FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland, biedt op 6 oktober 2009 in het SER-gebouw in Den Haag Alexander Rinnooy Kan, voorzltter van de SER het eerste exemplaar aan van de FIN-ultgave 'Het oprichten van een vermogensfonds'.

Deze uitgave gaat in op wat er allemaal komt kijken bij het oprichten van een vermogensfonds. Van het goed formuleren van de statuten tot het samenstellen van het bestuur. Van het opzetten van een systeem van criteria en procedures tot het evalueren van projecten en samenwerklng met organisaties. Uiteraard is er ook aandacht voor de financiële kant, zoals vermogensbeheer en duurzaam investeren.

Termae Traiectum is samen met Jacqueline Detiger van Filantropia verantwoordelijk voor opzet en tekst van de uitgave.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...