Gezamenlijk projectenbureau moet slagkracht vergroten

17/04/2009

 

Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten hebben per 1 april een gemeenschappelijk projectenbureau ingericht. De zes medewerkers zijn afkomstig van beide fondsen en organiseren jaarlijks zes tot tien eigen initiatieven. Door bundeling van krachten kunnen beide fondsen zich nog beter inzetten voor de verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten onderzoeken de mogelijkheden voor structurele samenwerking. De inrichting van een projectenbureau is daartoe een eerste stap. Het bureau zet zowel missiegedreven als fondswervende activiteiten op, waaronder Ik ben bijzonder, Ambassadeur Onbeperkt NL en Community Breakfasts. Voor de fondsen is nu al helder dat samenwerking de slagkracht verhoogt, organisatiekosten reduceert en menskracht, kennis en kunde nog doelgerichter inzet.

De samenwerking die de fondsen voor ogen hebben, is niet exclusief. Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten staan nadrukkelijk open voor samenwerking met derden. Deze open kijk en benadering passen in het streven naar een Huis voor gehandicapten waarin fondsen hun organisatiekracht bundelen zonder hun identiteit en eigenheid op te geven. In de loop van dit jaar komen in ieder geval alle medewerkers van het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten te werken in Bunnik.

Gezamenlijk streven
Het Revalidatiefonds en het Fonds verstandelijk gehandicapten werken beide aan het slechten van barrières en drempels die mensen met een handicap ervaren en die hen beperken. Het doel van beide landelijke fondsen is om mensen met een handicap zo volwaardig mogelijk te laten meedoen in de samenleving: meedoen is winnen!

Het Revalidatiefonds maakt zich sterk voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken en draagt onder meer bij aan participatie- en revalidatieonderzoek. Het Fonds verstandelijk gehandicapten komt op voor mensen met een verstandelijke beperking. Beide fondsen bestaan ieder bijna 50 jaar en zijn al die jaren actief geweest om gehandicapten en hun omgeving te ondersteunen en verder te helpen in de samenleving. De fondsen zijn actief op de terreinen arbeid, wonen, vrije tijd en onderwijs.

Termae Traiectum is samen met Accretio Advies van Pascale van Amelsfoort verantwoordelijk voor de ontwikkeling en dagelijkse aansturing van het projectenbureau.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...