Nieuwe website voor Instituut Gak

12/10/2012

 

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Vanaf de start in 2001 heeft de stichting € 73 miljoen aan onderzoeksvoorstellen en innovatieve projecten als subsidie ter beschikking gesteld.

Eerder dit jaar heeft Instituut Gak - geadviseerd en begeleid door Termae Traiectum - een communicatieplan opgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat er een geheel nieuwe website moet komen. Termae Traiectum heeft de opdracht gekregen om een website te ontwikkelen die eenvoudig door Instituut Gak zelf actueel kan worden gehouden.

De website moet geïnteresseerden informeren over wat Instituut Gak doet en wil bereiken. Dit betekent dat de website een heldere, overzichtelijke structuur moet hebben, zodat iedere bezoeker snel kan vinden wat hij/zij zoekt. Om concreet naar voren te brengen wat Instituut Gak ondersteunt, staan ook gehonoreerde projecten overzichtelijk(er) en (beter) doorzoekbaar online. Daarbij wordt heel duidelijk aangegeven wat de (beoogde) resultaten zijn, wat het subsidiebedrag is en waarom Instituut Gak het betreffende project ondersteunt.

De oplevering is voorzien voor begin 2013.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...