Communicatieplan voor Buddy Netwerk

04/09/2012

 

Buddy Netwerk ondersteunt kwetsbare burgers in het verwerken van (ingrijpend) verlies. Het gaat bij dit verlies om veranderingen in de directe levenssfeer van mensen, om veranderingen in gezondheid, mobiliteit, gezinsverhoudingen, contacten en vriendschappen. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers (buddy’s).

Termae Traiectum ontwikkelt - via de Blauwe Noordzee - een communicatieplan voor de komende beleidsperiode. Doel van dat plan is om op meer gestructureerde manier het werk van Buddy Netwerk over het voetlicht te brengen en om nieuwe buddy’s te werven. Als kleine organisatie is het van belang dat er duidelijke keuzes worden gemaakt welke communicatiewerkzaamheden in de toekomst wel en niet gedaan worden.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...