Brochure voor Instituut Gak

19/07/2012

 

Instituut Gak is een vermogensfonds en "wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door het investeren in praktische projecten, het ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en het instellen van leerstoelen".

Termae Traiectum heeft de stichting geadviseerd over zijn communicatiebeleid. Onderdeel daarvan is onder meer aanpassing van de naam en de huisstijl. 'Stichting Instituut Gak' heet in het vervolg dan ook 'Instituut Gak'. De herziene huisstijl is allereerst toegepast op een corporate brochure waarin de stichting zich aan belangstellenden voorstelt.

Termae Traiectum was verantwoordelijk voor de samenstelling van de brochure.

Nieuws

12/09/2016 Speeltuinbende in onafhankelijke stichting ondergebracht

12/10/2015 Crowdfundingcampagne voor app gestart

16/10/2014 Handboek voor aanvraagbeoordelaars verschenen

16/02/2014 Nieuw product ontwikkeld: fondsenscan

28/10/2013 Nieuw bureau gestart: Beter Geven

17/08/2013 PR voor landgoed De Koningshof

03/06/2013 Website van Instituut Gak gelanceerd

03/06/2013 Website voor vertaling van correspondentie Erasmus

03/11/2012 Van harte aanbevolen

19/10/2012 Nieuwe website voor Instituut Gak

Lees meer...