Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Termae Traiectum spant zich in om de website geregeld te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks kunnen aan de gepubliceerde teksten geen rechten worden ontleend. Termae Traiectum is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Termae Traiectum behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.termaetraiectum.nl) in deze website brengen u naar internetpagina's van derden, waarbij Termae Traiectum niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

© Termae Traiectum 2008

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Termae Traiectum worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Indien u gebruik wil maken van gepubliceerd materiaal, dan kunt u contact opnemen met Termae Traiectum.