Van nood naar deugd

02/03/2010

 

In deze tijd van gemeentelijke verkiezingen staan de kranten vol over op handen zijnde bezuinigingen. Het kan ook anders: investeren in zelfredzaamheid.

Sportverenigingen, musea, fanfares: in veel gemeenten gaan ze gekort worden. Met een hoop onzekerheid als gevolg. Hoe kun je dan aan een toekomst bouwen? Hoe kun je jouw aanbod op peil houden? Gemeenten moeten volgens mij veel meer investeren in de onafhankelijkheid van lokale stichtingen en verenigingen.

Prima dat de gemeente steunt en een duit in het zakje doet. Zo benadruk je ook het belang van het culturele, sociale en sportieve werk. Maar de enige zekerheid in het leven is onzekerheid. Waarom dan niet investeren in de totstandkoming van financieringsplannen die ervoor zorgen dat er een balans komt tussen inkomsten van overheden, bedrijven en particulieren?

Zo kun je als gemeentelijke overheid stimuleren dat het dorpshuis, de tennisclub en de bibliotheek ieder een gezonde financiële huishouding voeren. In tijden van economische recessie kan een beroep worden gedaan op de overheid, terwijl in betere tijden het accent ligt op inkomsten uit de particuliere sector. Daar schieten niet alleen die maatschappelijke partijen wat mee op, maar ook de gemeente.

Gemeenten moeten nagaan wat hun rol is ten opzichte van het maatschappelijk middenveld. Zodat dat middenveld weet waar het aan toe is en vervolgens zelf de regie kan voeren. Zo maak je van de nood een deugd!