Maatschappelijk betrokken

02/02/2010

 

Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties begint langzaamaan gewoon te worden. De crisis helpt waarschijnlijk een handje mee.

Afgelopen jaar werkte ik samen met Pascale van Amelsfoort. Zij is in mijn ogen een van de grondleggers van maatschappelijk betrokken ondernemen in Nederland. Zo was zij degene bij AMEV die bij wijze van teambuilding talloze afdelingen vrijwilligerswerk liet doen bij maatschappelijke organisaties.

Bij het Revalidatiefonds en Fonds verstandelijk gehandicapten proberen we ook bedrijven te betrekken bij specifieke thema's. Zo zetten Fortis en FunktieMediair zich in bij het Community Breakfast, een project waarin jongeren met een beperking en topmanagers met elkaar in gesprek gaan over arbeidsparticipatie.

De kern van zo'n samenwerking is dat de belangen van zowel de maatschappelijke organisatie als het bedrijf complementair zijn aan elkaar. De kennis van professionals komt ten goede aan de jongeren. Met gesloten beurs dus. Op die manier kan een bedrijf ook in economisch minder goede tijden zijn steentje aan de maatschappij bijdragen.

Filantropie is dus vooral meer dan alleen geld geven aan het goede doel. Het is vooral goed doen.