Verdampt

22/11/2008

 

In deze crisistijden lijkt geld als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Geld dat ook beschikbaar is voor het goede doel. Moeten we ons zorgen maken? Ja en nee.

Kijk maar eens naar mijn vorige werkgever, het VSBfonds. Maar liefst de helft van het vermogen is weg. En dat heeft consequenties voor zowel aanvragers als voor het fonds zelf. Projecten die al een tijd in ontwikkeling waren, komen nu ineens op de tocht te staan.

Maar misschien is ‘schaarste’ ook een zegen. Geven aan het goede doel is de laatste jaren – terecht – bijzonder populair geworden. Want wat is bevredigender dan maatschappelijk nuttige activiteiten mogelijk te maken? Maar wat is ‘maatschappelijk nuttig’? Daar geeft iedereen toch een andere, subjectieve invulling aan. Doordat er op de korte en middellange termijn eenvoudigweg minder geld beschikbaar zal zijn, is het meer dan ooit van belang dat het kaf van het koren wordt gescheiden!

En daar raken geldzoekers en geldgevers elkaar. Samen zijn ze er verantwoordelijk voor dat financiële bijdragen op de juiste manier worden besteed. Hier ligt dus een kans, of zelfs een noodzaak, om met elkaar in gesprek te gaan om doel en middel bij elkaar te brengen. Doen!