Koester de diversiteit

23/07/2017

 

In Hongarije en Oekraïne is de overheid ronduit wantrouwend als burgers iets in de samenleving willen veranderen. En de overheid aldaar is al helemaal argwanend als die initiatieven ook nog eens door buitenlandse fondsen worden gefinancierd. Dat heeft er zelfs toe geleid dat maatschappelijke organisaties wettelijk verantwoording moeten afleggen over hun acties.

Hoe anders is dat in Nederland. Hier hebben burgers volop mogelijkheden om op te komen voor hun belangen. Als ze willen strijden voor de rechten van een minderheidsgroep, dan richten ze een stichting of vereniging op. Zo zijn er in de loop der jaren duizenden maatschappelijke organisaties ontstaan. Onze civil society is dan ook heel divers en vormt daarmee een afspiegeling van de maatschappij zelf. En dat is een groot goed: er bestaat immers geen blauwdruk voor maatschappelijke verandering.

Die diversiteit in ons werkveld zien we ook terug in ons netwerk en onze opdrachtenportefeuille. Die bestaan uit vermogenden, vermogensfondsen, fondsenwervende instellingen, filantropieadviseurs, fiscalisten etc. Heel divers dus, maar binnen hun eigen rol en verantwoordelijkheid allemaal gemotiveerd en geëngageerd om de maatschappij mooier te maken en ervoor te zorgen dat geefgeld een grote impact heeft.

En dat blijven we koesteren.

Deze column is eerder gepubliceerd op de website van Beter Geven.